"

YABO平台

当前位置:首页 > 继续教育 > 相关通知 > 正文

关于取消14级成人高等教育未报到考生入学资格的公告
2014-03-18 16:11:51   来源:   浏览量:

  我院成人高等教育14级新生(201312月录?YABO平台。┤胙Пǖ焦ぷ饕呀崾?,仍有少部分考生未到校报到也未履行请假手续。根据联办高校及我院成人高等教育学籍管理规定YABO平台,经研究决定,截止到2014317日,仍未报到的14级新生视为自动放弃入学资格,我院将不予进行学籍电子注册。

   特此公告。

                            淮海技师学院成人教育办公室
                              二零一四年三月十八日

 

相关热词搜索:No permission resources

"

YABO平台